Leerstoel Amnesty International

Clive Stafford Smith

Op 1 april 2014 werd de Amnesty International Leerstoel aan de UGent uitgereikt aan Clive Stafford Smith, een Britse advocaat die gespecialiseerd is in burgerrechten en doodstraf in de Verenigde Staten.

Clive Stafford Smith is medeoprichter van Reprieve (www.reprieve.org.uk). Deze organisatie verleent juridische bijstand aan mensen die de doodstraf kregen, vooral in de Verenigde Staten. Stafford Smith is ook de man die gedetineerden in Guantanamo Bay heeft verdedigd én vrij kreeg.

Clive Stafford Smith is auteur en schreef verschillende boeken over de doodstraf en over de rechtsgang in de Verenigde Staten. Zijn boek "Onrecht" werd in 2013 in het Nederlands vertaald.

Lees meer

Meer informatie

 

Leerstoel Amnesty International

De Amnesty International leerstoel, die wordt ingericht door de Universiteit Gent, wordt jaarlijks toegekend aan iemand die een bijzondere bijdrage levert in het domein van de mensenrechten.

Vorig jaar ging de leerstoel naar wijlen Solange Habonimana, een Burundese mensenrechtenactiviste. Ook Dr. Thomas Hammarberg, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Zuster Jeanne Devos, Dr. Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en Nawal El Saadawi, Egyptische vrouwenrechtenactiviste, ontvingen in het verleden de Leerstoel.