Laatste nieuws

Een Chinese agent patrouilleert op Tiananmen-plein, 3 juni 2008.

Het Nationale Volkscongres nam op 28 april een nieuwe wet aan die vergaande consequenties heeft voor het recht op vrije meningsuiting en het recht op vreedzame vergadering en vereniging, die al sterk ingeperkt waren. 

Een gedwongen huwelijk op jonge leeftijd berooft duizenden meisjes in Burkina Faso soms al op hun 13de van hun kindertijd. Door onder meer onbetaalbare voorbehoedmiddelen kunnen de meisjes ook niet kiezen of en wanneer ze kinderen willen.

Goed nieuws

Atena Farghadani bij haar vrijlating

3 mei 2016 werd de Iraanse kunstenares Atena Farghadani vrijgelaten uit de Evin-gevangenis in Teheran. 

Phyoe Phyoe Aung, haar man Lin Htet Naing en nog tientallen studentenactivisten uit Myanmar zijn vrijlaten. Dit is een grote overwinning voor mensenrechtenverdedigers in het land.

Bestel een gratis actiepakket en mobiliseer je eigen netwerk om veiligheid en bescherming te eisen voor vluchtelingen.  

Vatenbom op Daraya (Foto: Getty Images)

Al meer dan drie jaar lang leven de burgers van Daraya onder belegering van de Syrische regeringstroepen. Duizenden vaatbommen zaaiden al dood en vernieling. Stop deze gruwel, stuur een tweet.