Amnesty organiseert nationale mensenrechtenconferentie in Senaat

Amnesty organiseert nationale mensenrechtenconferentie in Senaat

Persbericht

Op 7 december organiseerde Amnesty International een conferentie in de Belgische Senaat over de oprichting van een nationaal instituut voor de mensenrechten.

Amnesty nodigde drie internationaal gerenommeerde experts uit om uit te leggen wat zo’n nationaal instituut voor de mensenrechten (naar het Engels: NHRI) moet doen, hoe het moet worden opgericht en wat de internationaal geldende normen voor zo’n instituut zijn.

België engageerde zich immers in mei (en opnieuw in september) van dit jaar om een nationaal instituut voor de rechten van de mens op te richten. Dat gebeurde in het kader van de Universele Periodieke Evaluatie in de Mensenrechtenraad. Heel recent werd het engagement bevestigd in het nieuwe regeerakkoord.

Experts aan het woord

In een eerste bijdrage lichtte Jan Jarab, de vertegenwoordiger van de Hoge Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten in Europa, het concept 'Nationaal Instituut voor de mensenrechten' en de principes van Parijs nader toe. Deze principes werden door Staten overeengekomen als minimumvoorwaarden, zowel qua mandaat als qua onafhankelijkheid, voor een NHRI. Ook de internationale samenwerking tussen NHRIs onderling en met de VN kwam aan bod.

De tweede bijdrage ging over hoe andere Europese landen dergelijke instanties instelden en organiseerden. Bruce Adamson, momenteel coördinator van de groep van Europese NHRIs, lichtte toe welke obstakels overwonnen moesten worden in andere landen en hoe dergelijke instituten samenwerken met andere nationale organen.

Tot slot keken we naar onze Noorderburen. Marjolijn Olde Monnikhof is de projectleidster van de omvorming van de Commissie Gelijke Behandeling naar het College voor de Mensenrechten. Zeer interessant als voorbeeld aangezien ook in België stemmen opgaan om het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding te gebruiken als startpunt.

Bezorgdheden

Na een diepgaand en open debat, rondde Amnesty International af met een aantal bemerkingen en bezorgdheden. Amnesty International wijst vooral op de noodzaak om de Principes van Parijs als minimumvoorwaarden te hanteren. De op te richten instantie moet dus onafhankelijk zijn en een zo uitgebreid mogelijk mandaat krijgen. Dat mandaat moet ervoor zorgen dat de hiaten die er nu zijn, bijvoorbeeld inzake de opvolging van internationale rechtspraak in het Belgische rechtssysteem, opgevuld worden. Voorts wezen we op de nood aan een overlegplatform waar het maatschappelijke middenveld en de overheid van mening kunnen wisselen.

Meer foto's op Senate.be