Mongolië: belangrijke stap naar afschaffing doodstraf

Mongolië: belangrijke stap naar afschaffing doodstraf

Goed nieuws

Amnesty International verwelkomt de goedkeuring door het Mongoolse parlement van een wetsvoorstel dat leidt tot de afschaffing van de doodstraf.

Het wetsvoorstel, dat het Tweede Facultatief Protocol van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) ratificeert, werd op 5 januari goedgekeurd door een grote meerderheid van de parlementsleden. Dit protocol omvat de afschaffing van de doodstraf.

Amnesty International heeft uitgebreid campagne gevoerd voor de afschaffing van de doodstraf in Mongolië.

"Deze goedkeuring is een belangrijke stap voorwaarts, en moet nu onmiddellijk gevolgd worden door de implementatie van wetten die de doodstraf volledig afschaffen," aldus Sam Zarifi, directeur van Amnesty International Azië-Pacific. "Mongolië stelt hiermee de norm voor andere landen in de Azië-Pacific regio."

De doodstraf blijft in Mongolië nog in voege tot het Mongoolse parlement bepalingen in de nationale wetgeving met betrekking tot de doodstraf verwijdert. Het Mongoolse Wetboek van Strafrecht voorziet op dit ogenblik nog de doodstraf voor een aantal misdaden, zoals terrorisme, genocide, verkrachting, sabotage, moord met voorbedachten rade en de moord op een staatsman. Van dit soort misdaden kunnen 59 gevallen aanleiding geven tot de doodstraf.

Informatie over de toepassing van de doodstraf in Mongolië is moeilijk te achterhalen, omdat de toepassing van de doodstraf onder de Wet op Staatsgeheimen valt. Amnesty International kon 12 executies bevestigen tussen 2005 en 2009.

Op 14 januari 2010 kondigde de Mongoolse president Tsakhiagiin Elbegdorj een moratorium aan op executies als een eerste stap naar afschaffing van de doodstraf, wat internationaal verwelkomd werd.

Meeste executies ter wereld in China

Meer dan tweederde van alle landen in de wereld hebben de doodstraf afgeschaft, bij wet of in de praktijk.

In de regio Azië-Pacific vinden meer executies plaats dan in de rest van de wereld samen. In 14 landen van de regio geldt nog steeds de doodstraf en werd die in de afgelopen 10 jaar ook uitgevoerd, met China het land met verreweg de meeste executies ter wereld.

Van de 41 landen in de regio Azië-Pacific, hebben 17 de doodstraf voor alle misdrijven bij wet afgeschaft, 9 in de praktijk en 1 - de Fiji-eilanden - voert alleen de doodstraf uit voor uitzonderlijke militaire misdaden.

Meer informatie: 
Verwante berichten en acties: