vernieling door Israël van bedoeïenendorp onaanvaardbaar

vernieling door Israël van bedoeïenendorp onaanvaardbaar

Persbericht

Amnesty International heeft de Israëlische autoriteiten veroordeeld voor het vernielen van een bedoeïenendorp in zuidelijk Israel. Het was al de zevende keer sinds juli dat dit gebeurde.

Met bulldozers vernielden ambtenaren van de "Israel Lands Administration" op 22 november 2010 de geïmproviseerde woningen die de bewoners van al-'Araqib hadden opgetrokken na de vorige vernielingsronde een maand eerder. De bewoners, allemaal Israëlische staatsburgers, werden opnieuw verdreven door de oproerpolitie. Tenminste 50 van de 250 bewoners van al-'Araqib wonen opnieuw in de ruïnes van hun huizen. Zij proberen die opnieuw op te bouwen. Anderen kamperen in tenten op het kerkhof van het dorp.

De autoriteiten vernielden al-'Araqib voor het eerst op 27 juli 2010. Meer dan 1000 agenten van de oproerpolitie verjoegen de bewoners. Zij vernielden tenminste 46 huizen, ontwortelden duizenden olijfbomen en andere gewassen en namen bezittingen zoals stroomgeneratoren, voertuigen en koelkasten in beslag. Bewoners weigerden hun land te verlaten en maakten geïmproviseerde schuilhutten om in te wonen. Ook deze werden vernield door regeringsfunctionarissen vergezeld van oproerpolitie. Dit gebeurde op 4 augustus, 10 augustus en op 17 augustus, bij dageraad gedurende de ramadan, terwijl de bewoners vastten. Het gebeurde opnieuw op 12 september, 13 oktober en nog eens tussen 21 en 24 november 2010.

Bij geen van de vernielingen werd een bevelschrift tot uitwijzing of vernieling voorgelegd aan de bewoners. De Israëlische autoriteiten hebben eerder al bewoners en hun medestanders gearresteerd toen deze vroegen om hen een dergelijk document voor te leggen.

"Wij veroordelen deze herhaalde vernielingen bedoeld om de bewoners van al-'Araqib te verjagen van de grond die zij al generaties lang bewonen" zei Philip Luther, adjunct-directeur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. "Dat het dorp de laatste vier maanden al 7 keer werd vernield, bewijst dat het hier niet gaat om een administratieve vergissing. De Israëlische regering voert hier bewust een politiek van onteigening." 

ook andere dorpen in de Negev bedreigd

Al-'Araqib is een van de meer dan 40 Arabische dorpen in Israël die niet zijn erkend door de Israëlische overheid. Nochtans zijn de bewoners Israëlische staatburgers en kunnen zij sedert lang aanspraak maken op hun land.

In de Negev-woestijn zijn er veel zulke dorpen. Bewoners van deze "niet-erkende" dorpen bevinden zich in een onzekere situatie, aangezien zij niet kunnen rekenen op eigendomsrechten en op diensten als water en elektriciteit. 

De Israëlische media meldden begin 2010 dat de regering beslist had de vernieling van Bedoeïenendorpen in de Negev nog drie maal sneller door te voeren. De regering erkent het eigendomsrecht van de bewoners niet en beweert dat hun nederzettingen illegaal zijn.

ook vernielingen op de Westelijke Jordaanoever

Behalve in al-'Araqib hebben de Israëlische autoriteiten tussen 21 en 24 november 2010 ook nog Palestijnse huizen vernield in de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Op 24 november vernielde het stadsbestuur van Jeruzalem een huis in de wijk al-Tur in Oost-Jeruzalem, en ook nog negen gebouwen van Palestijnse bedrijven in Issawiye en Hizma. Diezelfde dag vernielden Israëlische militairen drie gebouwen in Jiftlik en één in Qarawat Bani Hassan. Jiftlik en Qarawat Bani Hassan zijn dorpen op de Westelijke Jordaanoever.

Op 25 november 2010 vernielden Israëlische strijdkrachten zeven gebouwen in Khirbet Yasra, waaronder twee huizen en een moskee, en een residentieel gebouw in al-Rifa'iyya. Ook Khirbet Yasra en al-Rifa'iyya zijn dorpen op de Westelijke Jordaanoever. Tientallen Palestijnen werden dakloos door deze vernielingen. Anderen zagen hun bron van inkomsten vernield.

"De Israëlische regering moet ermee ophouden huizen te vernielen in dorpen zoals al-'Araqib in de Negev-woestijn in Israël, en in dorpen in de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem," zei Philp Luther.

  • Bekijk de fotoslideshow van al-'Arakib met foto's van de dorpsbewoners, hun tijdelijke onderkomens, het puin van hun huizen en het kunstmatig bos dat Israël wil aanplanten op hun land.

 

 

hier niet op duwen